بررسي و مشلات سي ان سي در ايران

سيميلاتور CNC

سيميلاتور سي ان سي نرم افزاريست كه با آن ميتوان با يك دستگاه مجازي تراش سي ان سي با همان صداها واقعي كار كرد دستگاه را روشن وخاموش كرد و برنامه نوشت وكار كرد همزمان ميتواند چند كاربر را تحت شبكه پوشش دهد ميتوان با آن از كار بران امتحان گرفت و نمره داد
گزارش تخلف
بعدی